img2Service

Người nước ngoài

Tư vấn điều kiện và thủ tục liên quan tới nhập cảnh, cư trú, lao động, kết hôn [...]

Đăng ký dịch vụ

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

01. Nội dung dịch vụ

1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền:
- Đối với các thị thực có ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4: nộp tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
- Các trường hợp còn lại nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

02. Luật áp dụng

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
2. Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
3. Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
4. Thông tư 219/2016/TT-BTC về lệ phí xuất nhập cảnh, cư trú

03. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đối với Người nước ngoài đã được cấp thị thực ký hiệu NG1, NG2 và NG4 hồ sơ gồm:

  1. Văn bản hoặc công hàm thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú, trong đó nêu rõ: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, ngày cấp – hết hạn của hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ, mục đích nhập cảnh, thời hạn đề nghị gia hạn tạm trú và nhu cầu được cấp thị thực mới (nếu có) của người nước ngoài
  2. Hộ chiếu của người nước ngoài còn giá trị sử dụng trên 30 ngày so với thời gian xin gia hạn tạm trú
  3. Tờ khai đề nghị cấp thị thực, đề nghị gia hạn tạm trú , có xác nhận và dấu của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài
  4. Đối với người nước ngoài vào Việt Nam thăm thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì kèm theo 01 bản chụp chứng minh thư của thành viên cơ quan đại diện này do Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ TP. HCM cấp
  5. Đối với người nước ngoài là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì kèm theo 01 bản sao hợp đồng lao động hợp lệ

Các trường hợp còn lại

  1. Văn bản đề nghị gia hạn tạm trú
  2. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại Cục Lãnh sự/Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc Cục Lãnh sự/Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh xem xét gia hạn tạm trú.

04. Thời gian xử lý 05 ngày làm việc

05. Phí dịch vụ 150 USD (chưa bao gồm VAT và lệ phí nhà nước)

Đăng ký dịch vụ