Thủ tục công bố mỹ phẩm được thực hiện như thế nào?

  • Bước 1: Nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp 01 bộ hồ sơ công bố mỹ phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Kết quả giải quyết: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và nộp lệ phí theo quy định.