Hai hay nhiều công ty có thể đặt trụ sở tại cùng 1 địa chỉ không?

Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”.

Theo đó, pháp luật không có quy định cấm việc hai hay nhiều công ty cùng đặt trụ sở chính tại cùng một địa chỉ. Như vậy, có thể đặt trụ sở của hai hoặc nhiều công ty tại cùng 1 địa chỉ.